อาหารประจำภาคเหนือ

อาหารประจำภาคเหนือ primavera-italiana.net ในอดีตภาคเหนือของไทยเราเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา ช่วงที่อาณาจักรนี้รุ่งเรือง ได้แผร่ขยายอิทธิพลไปยังประเทศเพือนบ้าน เช่น ลาว พม่า และมีผู้คนจากดินแดนอื่นๆ อพยพเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนแห่งนี้ จึงได้รับวัฒนธรรมหลายหลายชนชาติ เข้ามาในชีวิตรวมทั้งวัฒนธรรมด้านอาหารการกินอีกด้วย อาหารของภาคนี้หลักๆ คือนิยม ข้าวเหนียวเป็นหลักและน้ำพริกชนิดต่างๆ กินคู่กับข้าวเหนียว เป็นต้น

อาหารประจำภาคเหนือ
อาหารประจำภาคเหนือ