อาหารประจำภาคอีสาน

อาหารประจำภาคอีสาน primavera-italiana.net คนภาคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รับประทานอาหารได้ง่าย รับประทานได้ทุกอย่าง เพราะสภาพแหวดล้อมส่วนใหญ่จะแห้งแล้ง ขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนกับภาคอื่นๆ อาหารของภาคนี้ส่วนมากจะเน้นทางรส เผ็ด เค็ม เปรี้ยว จะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่

อาหารประจำภาคอีสาน
อาหารประจำภาคอีสาน